Actualitzacions webcar.rent

Actualizació 4.84 

06-02-2019

Novetats a la intranet

 • S′ha creat un importació de clients.
 • S′ha creat una exportació de reserves en xml.

 

Actualizació 4.83 

20-12-2018

Novetats a la intranet

 • S′ha modificat el desplegable de vehicles disponibles a la gestió de reserves perquè no mostri els vehicles de baixa encara que tingui quota.
 • S′ha afegit a la fitxa del client un accés per veure totes les seves reserves.
 • S′ha afegit a la fitxa del vehicle un accés per veure totes les seves reserves.
 • S′ha afegit un enllaç al vehicle de la reserva des del llistat de reserves.
 • S′ha afegit la data de naixement i l′edat en contracte.
 • S′ha afegit el domicili provisional al llistat de comissions en excel.

Bugs

 • S′ha solucionat un error en el llistat de comissions a l′hora de calcular comissions en reserves modificades sense recalcular.
 • S′ha solucionat un error en el llistat de rendiment per vehicles que no comptava bé les reserves d′un dia.

 

Actualizació 4.82

Novetats a la intranet

 • S′ha modificat el sistema de comissions quan s′accedeix a la pàgina des d′un banner extern (ex: https://demo.webcar.rent/1/reservas/1/3/partner).
 • S′ha modificat el contracte imprès perquè es pugui deixar al tauler de control del cotxe per complir amb la normativa d′alguns ajuntaments.

 

Actualització 4.81

Novetats al web

 • S′ha modificat la multiplicació del preu del extra pels dies en el llistat d′extres. Quan el resultat és superior al preu màxim no es mostra.

Novetats a la intranet

 • S′ha afegit una altra vegada el número de localitzador al contracte en pdf.
 • S′han eliminat el nombre de dies del correu de confirmació de reserves.
 • S′ha afegit un llistat de tots els contractes antics del partner.
 • S′han afegit l′opció de relacionar l′oficina amb la zona de ibacar.
 • Ara es mostraran en taronja les reserves dels partners i de la web en la llista i en la pàgina inicial.
 • En el llistat de reserves i contractes es podrà buscar per usuari que ha realitzat la reserva.
 • S′ha afegit el telèfon del partner en els missatges de Telegram.

Bugs

 • S′ha solucionat un error en l′entrada de reserves dels partners relacionat amb les dates predefinides d′avui i les hores disponibles.

Actualització 4.80

Novetats a la intranet

 • S′ha afegit una nova llista de cobraments i pagaments diaris.
 • S′ha afegit la possibilitat d′afegir un privilegi per evitar la supressió dels contractes facturats.
 • Les sèries s′han afegit als contractes.

Bugs

 • S′ha corregit un error en l′entrada de reserva associada relacionada amb dates predefinides.

 

Actualització 4.79

Novetats al web

 • S′ha afegit a la impressió del contracte des del qr un botó per sol·licitar auxili a la carretera. S′envia un missatge de Telegram al Rent a Car amb la ubicació del vehicle.

Novetats de la intranet

 • S′ha afegit la possibilitat d′afegir imatges als clients.
 • S′ha afegit el llistat de lliuraments i devolucions en excel.
 • S′ha afegit una eina per crear molts contingents alhora.
 • S′ha ampliat la mida de la lletra petita del contracte.
 • S′ha afegit en configuració un camp amb la quantitat del dipòsit que se serveix el vehicle (ex: 2/8).
 • S′ha afegit la possibilitat de posar quantitats negatives en el preu màxim dels extres per categories.
 • S′ha afegit els kms del vehicle en el tancament del contracte, en el contracte.
 • S′ha afegit un imprès per recórrer les multes.
 • Possibilitat d′enviar les reserves automàticament a Ibacar.

Bugs

 • S′ha solucionat un error en l′enviament de correus electrònics automàtics quan s′ha perdut la contrasenya.
 • S′ha solucionat un error en anar a modificar una reserva d′un usuari amb privilegi superior.
 • S′ha solucionat un error que permetia esborrar alguns registres.
 • S′ha solucionat un error relacionat amb el tancament del vehicle abans de finalitzar el contracte.
 • S′ha solucionat un error el les categories disponibles a l′entrada de reserves dels partners.
 • S′ha solucionat un error en la selecció de la tarifa del partner.
 • S′ha solucionat un error en el registre d′usuaris relacionat amb la suma del captcha.

 

Actualizació 4.78 

Novetats a la web

 • S′ha afegit els extres automatitzats.
 • S′ha afegit un enllaç per situar els llocs de lliurament i devolució sobre un mapa.

Novetats de la intranet

 • S′ha afegit un camp per els quilòmetres del vehicle en el formulari de tancament de contracte.
 • S′ha afegit un camp en els usuaris partner per afegir el domini del web del partner. Així les reserves a la pàgina web pública que vinguin des del web del partner quedaran registrades com a reserves del partner.
 • S′han afegit uns botons de dates predefinides a la pàgina web de reserves del partner.
 • S′han afegit els extres automatitzats configurables des dels extres per categoria.
 • S′han afegit les coordenades en el formulari de llocs.
 • S′ha afegit un filtre per buscar a les observacions o client de les reserves en el llistat de comissions.

Bugs

 • S′ha solucionat un error en el llistat i impressió de comissions.
 • S′ha solucionat un error relacionat amb l′extensió de l′arxiu que s′envia per correu quan fan una reserva per la web.
 • S′ha solucionat un error relacionat amb els vehicles immobilitzats a l′hora de fer una reserva.
 • S′ha solucionat un error a la pàgina de l′històric de reserves de l′usuari.

 

Actualizació 4.77 

Novetats a la web

 • S′ha afegit la passarel·la de pagaments de Stripe. Permet treballar amb la majoria de bancs. Es realitzarà el cobrament instantani del percentatge del total que es configuri.

Novetats a la intranet

 • S′ha afegit la gestió de partners. Ara els usuaris partners podran accedir amb un nom d′usuari i una contrasenya per realitzar reserves. El partner estarà relacionat amb una zona a la qual podran assignar quotes per franges horàries. Quan un partner realitzi una reserva s′enviarà un missatge per Telegram als usuaris que s′hagin registrat per rebre′ls.
 • S′ha afegit una taula a la pàgina inicial per veure les quotes i les reserves per zones i dies.
 • S′ha afegit la possibilitat de duplicar tarifes. En duplicar una tarifa es copien tots els percentatges de trams, temporades i categories.
 • Ara si una tarifa no està relacionada amb cap client es podrà esborrar i alhora esborrar tots els percentatges de trams, temporades i categories.
 • S′ha afegit la possibilitat de publicar o no publicar al web els llocs. D′aquesta manera podrà disposar de més llocs en la gestió de reserves.
 • A l′apartat de configuració s′han afegit els paràmetres per poder configurar la passarel·la de pagament (public_key, private_key, percentatge de cobrament).
 • També a configuració es pot modificar l′estat per defecte (pendent / confirmada) de les reserves que es realitzin a la web.
 • Ara quan no es pugui fer el contracte d′una reserva perquè el contracte anterior encara no s′ha tancat, permet anar directament al contracte pendent de tancar.
 • S′ha afegit un nou mètode de càlcul de tarifes. Es pot seleccionar la fórmula a utilitzar des de l′apartat de configuració.

Bugs

 • S′ha solucionat un error a l′hora d′accedir amb el login.
 • S′ha solucionat un error a l′hora de tancar un contracte relacionat amb la data de tancament i la data de devolució.
 • S′ha solucionat un error relacionat amb el total d′una factura d′un contracte amb descompte.

 

Actualització 4.76

Novetats de la intranet

 • S′ha afegit el número de dias al formulari de reserves.
 • Ara quan es modifica el valor del combustible al formulari de reserves es recalcula el preu total automàticament.
 • S′ha afegit el número de telèfon en el contracte en pdf.
 • S′ha afegit un configurador de tarifes.

Bugs

 • S′ha solucionat un error a l′hora de modificar línies de factura de contractes.
 • S′ha solucionat un error en la impressió de contractes relacionat amb els descomptes.
 • S′ha solucionat un error relacionat amb l′import de la línia dels extres en els contractes en modificar les dates d′aquests.
 • S′ha solucionat un error relacionat amb l′import de la línia dels extres en els contractes en modificar la categoria de la reserva.
 • S′ha solucionat un error en el càlcul de les comissions sobre extres si es va modificar la categoria a l′hora d′efectuar una reserva.
 • S′ha solucionat un error en el filtre de la llista de vehicles.

 

Actualització 4.75

Novetats de la intranet

 • S′ha afegit al llistat d′extres d′una reserva una columna de a qui es factura l′extra.
 • S′ha afegit un avís quan s′intenta realitzar el contracte d′una reserva si el contracte anterior no està tancat.
 • S′ha bloquejat el camp de preu base en les reserves.

Bugs

 • S′ha solucionat un error a l′hora de calcular la tarifa a l′entrada de reserves quan la reserva comprèn entre dues temporades.
 • S′ha solucionat un error en imprimir els contractes relacionat amb els caràcters UTF8.

 

Actualització 4.74

Novetats de la intranet

 • S′ha afegit un informe de rendiment per vehicle i la seva exportació a excel.
 • Es mostrarà un error informant que un nombre de factura ja existeix en intentar sobreescriure una factura.
 • Es podrà triar en tots els informes de producció entre data de contracte i data de lliurament.
 • S′ha afegit la columna anotacions en el resum de cobraments.

Bugs

 • S′ha solucionat un error que no mostrava el nom del client en el resum de cobraments en pdf.
 • S′ha solucionat un error que no mostrava el preu correcte en l′informe de producció per extres.
 • S′ha solucionat un error que no esborrava les línies de factura a l′esborrar una factura.

 

Actualització 4.73

Novetats de la intranet

 • S′han afegit diversos informes de producció, per categoria, per usuaris, per oficina i per mesos.
 • S′ha millorat l′informe de producció de vehicles.
 • S′ha afegit la possibilitat d′aplicar un descompte i / o sumar un combustible a l′informe de cotitzacions.
 • En accedir a una pàgina sense estar logat, el sistema guardarà la URL per redireccionarse després de a entrar.

 

Actualització 4.72

Novetats de la intranet

 • S′ha afegit la possibilitat d′afegir línies de factura amb el preu en negatiu.
 • S′han traduït els continguts que faltaven a la pàgina de privilegis.
 • S′ha allargat la durada de la sessió.

Bugs

 • S′ha solucionat un error que no deixava veure les traduccions al menú.
 • S′ha solucionat un error a l′hora de modificar una contrasenya d′un usuari.
 • S′ha actualitzat la versió del HTTP del servidor i ara és més ràpid.
 • S′ha solucionat un error que no deixava desmarcar la base de les comissions en els usuaris.
 • S′ha solucionat un error en les cotitzacions que no mostrava el 4t idioma.
 • S′ha solucionat un error en imprimir la reserva des de la pàgina pública.

 

Actualització 4.71

Novetats de la intranet

 • S′ha afegit un text al peu de factura. S′ha de seleccionar des configuració.
 • S′ha afegit la url del qr en el contracte en pdf.
 • S′ha modificat el peu del contracte per poder afegir més text (protecció de dades).
 • S′han traduït els continguts que faltaven.
 • S′han limitat els noms d′usuari i contrasenya.
 • S′ha afegit una columna amb els extres de la reserva als llistats de lliuraments i devolucions. També en els llistats en pdf.
 • S′ha afegit una exportació a excel del resum de cobraments.
 • S′ha afegit una columna amb tots els extres en el llistat de reserves en excel.
 • S′ha afegit una exportació a csv del llistat de comissions.
 • S′ha afegit la possibilitat de modificar el privilegi per a l′esborrat de cobraments.
 • S′ha afegit un columna amb l′import de la franquícia en els llistats de devolucions.
 • S′ha afegit un botó a la gestió de reserves per modificar les dades del client i del conductor.
 • S′ha afegit un informe en excel en la gestió de vehicles.
 • S′ha afegit en la gestió del contracte la data i l′usuari que va tancar el contracte.
 • S′ha afegit un nou informe d′extres venuts.
 • S′ha afegit un nou apartat en els vehicles on es podran afegir fotografies als vehicles.
 • S′ha afegit en la gestió del contracte l′import de la franquícia de la reserva. Per defecte, calcularà l′import segons categoria i si segons els extres del contracte.
 • S′ha afegit poder seleccionar la quantitat d′extres en les cotitzacions.
 • S′ha afegit poder seleccionar el lloc de lliurament i devolució en les cotitzacions.
 • S′ha modificat l′ordre dels botons al menú.

Bugs

 • S′ha solucionat un error quan s′intentava facturar des de la facturació de contractes.
 • S′ha solucionat un error que impedia mostrar la bandera del quart idioma a la web publica en format mòbil.
 • S′ha solucionat un error que no respectava el preu màxim d′un extra a la intranet.
 • S′ha solucionat un error relacionat amb els idiomes a les cotitzacions.
 • S′ha solucionat un error relacionat amb l′enviament del correu electrònic de confirmació de reserva per a sol·licitar les dades al client en la web pública.
 • S′ha solucionat un error en l′ordenació de columnes en el llistat de lliuraments.
 • S′ha solucionat un error que no guardava correctament l′idioma de la reserva.
 • S′ha solucionat un error en imprimir una reserva.
 • No es permet entrar ′,′ al títol dels extres.
 • No es permet guardar usuaris sense nom.
 • S′ha solucionat un error que no deixava afegir extres no publicats en les cotitzacions.